Geb: 03. 05. 2009

Pedigree:

Poldau (DE) P. Gold (DK) S. Gold (CA) Montana (CA)
Switz (CA)
Beckie PP (CA) Buds Chief (CA)
Muffin (CA)
Renate (DE) Eisenherz PP (DE) Eckholm PP (DE)
371 (DE)
Rita (DE) Husaldo (DE)
Resl (DE)
Bonny (AT) Sam (AT) Streitl (DE) Streif (DE)
Helga (DE)
Lerche (AT) Striegel (DE)
Loni (AT)
Belinda (AT) Hort (AT) Haxala (DE)
Babi(AT)
Blümerl (AT) Iran (AT)
Blumi (AT)

 

Eigenleistung/Beef performance:

  • BW: 42 kg
  • 365 d: 471 kg (1175 g)

 

Nachkommen/Progenies:

Name Vater/Sire KBs/AIs
1. Gabalier PP* Seyffenstein Pp 1. NB
2. Hugo P (c) Bruno Pp 3. KB
3. Isidor Pp (c) Kilbride Farm Newry pp 1. KB
4. Juanita PP* Dirnanean Apostle PP 1. KB
5. Totgeburt/Stillbirth Isaak PP* 1. NB
6. Letizia P Steinadler PP* 2. KB

 

Erstkalbealter/Age at first calving: 27,2 mon.

Zwischenkalbezeit/Average calving interval: 332 d

Nachkommensleistung/Progenies weighing results:

  • m: BW: 43 kg – 200 d: 306 kg/ 1317 g – 365 d: 504 kg/1269 g
  • w: BW: 53 kg – 200 d: 315 kg/ 1310 g – 365 d: 474 kg/ 1153 g

 

Ausstellungen/Shows:

  • 2010: Bundesfleischrinderschau (National Beef cattle show): 2. Platz Gruppe/ 2nd place group Simmental heifers
  • 2011: Jungtierchampionat (Young beef cattle championship): Gasemtsiegerin und Bemuskelungssiegerin – Champion